adres:

 
APOSTOLSTWO CHORYCH
ul. Warszawska 58
40-008 Katowice
 

 adres do korespondencji:

 
APOSTOLSTWO CHORYCH
skr. poczt.649
40-958 Katowice 2
 

 telefon/fax: 32 251 21 52  
 e-mail:
sekretariat@apchor.pl