DUSZPASTERZ  APOSTOLSTWA  CHORYCH

  

 

KRAJOWY DUSZPASTERZ APOSTOLSTWA CHORYCH
- od września 2011 r.

      
Ks. Wojciech Bartoszek urodził się
1 listopada 1972 r. w Rudzie Śląskiej.
W latach 1991-1997 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 maja 1997 r.
z rąk ks. abp. Damiana Zimonia.
   

    Pracował przez osiem lat jako wikariusz:
- w Chorzowie, w parafii św. Wawrzyńca (1997-1998), w Tychach, w parafii Ducha Świętego (1998-2002), w Katowicach, w parafii Przemienienia Pańskiego (2002-2005). W parafiach tych był katechetą oraz moderatorem Ruchu Światło-Życie. Wielokrotnie prowadził rekolekcje Ruchu Światło-Życie.

   
  W 2001 r. otrzymał licencjat z zakresu teologii pastoralnej nadany przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Duchowości Katolickiej KUL. W 2007 r. otrzymał na Wydziale Teologii KUL licencjat z dziedziny teologii duchowości.
     Od września 2007, kontynuując studia doktoranckie na KUL, przebywał na stypendium naukowym w Seminarium Polskim w Paryżu. Prowadził tam badania nad siedemnastowiecznym modelem życia kapłańskiego. 27 czerwca 2011 r. obronił doktorat pt. Sulpicjański model życia kapłańskiego. Studium na podstawie pism Towarzystwa Kapłanów Świętego Sulpicjusza z XVII w. pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego.
     Mocą dekretu ks. abp. Józefa Michalika został wybrany krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych. Jest także kapelanem Ośrodka „Miłosierdzie Boże” dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi-Mikołowie, a także kapelanem Polskiego Związku Osób Niewidomych (koło w Katowicach). Należy do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
 

Nasz adres

Poprzedni duszpasterze