pomagamy sobie

   Wybierając jeden z poniższych linków, możesz:

v wysłać do nas wiadomość e-mailową z propozycją przyjścia z pomocą
  komuś potrzebującemu lub poprosić o pomoc innych gości naszej strony
  internetowej;

v złożyć swoją propozycję przyjścia z pomocą lub poprosić o pomoc na
  naszym chacie oraz zapoznać się z prośbami i propozycjami innych
  gości naszej strony

v zapoznać się z propozycjami i prośbami osób, które złożyły je pisząc na
  adres e-mailowy Apostolstwa Chorych

 
Napisz do nas Chat Poznaj prośby i propozycje pomocy